FAMILIEOPSTELLING

Een familieopstelling is een soort levende familiefoto. Bij een opstelling worden je familieleden in de ruimte dichtbij, iets verder of juist ver weggezet. Andere deelnemers kunnen fungeren als plaatsvervangers van je familieleden. Het bijzondere is dat deze deelnemers dikwijls dezelfde gevoelens of gedachten hebben als degenen die zij vertegenwoordigen in de opstelling.

Door deze gevoelens en gedachten uit te spreken en door de posities van de familieleden te veranderen, ontstaat er meer inzicht en word je je meer bewust van je positie in het geheel.

Over de stenen die ouders en/of voorouders niet opruimen struikelen de kinderen en kleinkinderen.

Wanneer je door middel van een opstelling inzicht hebt gekregen in belemmerende patronen, kun je stappen gaan zetten om oud zeer los te laten en nieuwe keuzes te maken. Hierdoor krijg je de controle over je eigen leven terug en kunnen ook oude patronen doorbroken worden. Daarvoor in de plaats ontstaan dan een andere, positieve patronen.

Bij familie opstellingen maak ik gebruik van twee  methodes: de tafelopstelling en online-opstelling.

De tafelopstelling  is een methode om een familie, door middel van fysieke materialen op tafel te plaatsen. Denk hierbij aan: (houten) poppetjes, blokjes, stenen en andere symbolieken.

De online familieopstelling kan vooral bij jongeren enorm helpen om vanuit een veilige omgeving, met de nodige fysieke afstand, inzicht te krijgen in problemen die spelen. De drempel om goede hulp te zoeken wordt via online gesprekken verlaagd .

Een online-opstelling en tafelopstelling zijn net zo krachtig en inzicht gevend als een familieopstelling waarbij je fysiek aanwezig bent met deelnemers in dezelfde ruimte.

Wanneer je denkt dat een familieopstelling voor jou iets zou kunnen betekenen neem dan contact en dan kunnen we de mogelijkheden bespreken.

Denk je dat coaching met een opstelling iets voor jou is? Neem dan contact op!

Lucelle Coaching

Sociaal Cultureel Centrum

Blijklaan 1

Nederhorst den Berg