ROUW- EN VERLIESVERWERKING

Rouw heb je niet alleen als je een dierbare verliest, maar ook na een echtscheiding, bij het verlies van je eigen gezondheid (of die van je partner of kind), verlies van een baan of het verlies van een huisdier. Rouw is een innerlijk proces dat op gang komt als je mensen, relaties of dingen verliest die veel voor je hebben betekend. De kunst is om de balans te hervinden tussen het verlies, herinneringen, verleden en het herstel, toekomst. Daarbij is hechting een belangrijk gegeven, want hoe je gehecht bent in het verleden zegt iets over jouw rouwen in het heden, het zoeken naar die nieuwe balans.

Als je een dierbare verliest, staat je leven plotseling volledig op zijn kop. De wereld om je heen draait door en jouw leven staat bijna stil. Je staat als het ware met je ene been in de wereld van verlies en met je andere been in het dagelijkse leven, dat gewoon doorgaat alsof er niks gebeurt is. De ene dag voel je je prima en de andere dag is er alleen maar verdriet. Je emoties schieten alle kanten op. Van verdrietig naar boos, van schuldgevoel naar ontkenning en van woede naar berusting.(Stroeber en Schut,1999; Kubler-Ross 2004). Het kost energie en doorzettingsvermogen om je nieuwe balans te vinden.

Symptomen die je kunt hebben in het rouwproces zijn:

– verdriet;

– somberheid;

– boosheid;

– schuldgevoelens (je denkt misschien terug aan wat je iemand nog had willen zeggen);

– vermoeidheid of uitputting;

– shock;

– verminderde eetlust;

– hoofdpijn.

Echte troost is dat je verdriet mag bestaan.

Iedereen rouwt op zijn eigen, unieke manier. Daarom vind ik het belangrijk om ‘op maat’ te coachen. De gesprekken kunnen plaatsvinden in mijn praktijkruimte, buiten in de natuur of met behulp van mijn paard in de vorm van paardencoaching.    

Heb je behoefte aan steun en wil je geholpen worden bij jouw rouwproces neem dan contact op. Dan kunnen wij samen werken aan een nieuwe balans.

 

Denk je dat hulp bij rouw- en verliesverwerking iets voor jou is? Neem dan contact op!

Lucelle Coaching

Sociaal Cultureel Centrum

Blijklaan 1

Nederhorst den Berg